Wprowadzenie: Wygodne parkowanie

Ach! Jakże zostało samotne
miasto tak ludne!

— LAMENTACJE 1:1

Poniżej proponujemy pytania do dyskusji i refleksji po lekturze Wprowadzenia z książki Odbudowana:

  1. Jaka jest historia twojej parafii? Kiedy i przez kogo została założona? Jak wspólnota parafialna wygląda dzisiaj? Jak się zmieniła na przestrzeni lat?
  2. Wróć do listy wyników ankiety(„Pierwsze spostrzeżenia”), która znajduje się na stronach 23-25. Które z nich twoi parafianie wskazaliby jako typowe dla twojej parafii? Lub: Co innego mogliby powiedzieć?
  3. Poddaj ocenie programy, które obecnie prowadzone są w twojej parafii. Które z nich motywowane są kulturą konsumpcyjną i dlaczego? Innymi słowy, które z tych programów wymagają dużego nakładu twojego czasu i energii, przekładając się tylko na coraz większą potrzebę twojego zaangażowania? (Potrzebujesz dodatkowych wskazówek? Wróć do fragmentu, w którym ksiądz Michael opisuje swoje doświadczenie związane z „Piątkami Przyjaznymi Rodzinie” na stronach 28-29.

Historia parafii Narodzenia Pańskiego

W tym kazaniu rozpoczynającym serię przesłań zatytułowaną “Odbudowana” ksiądz Michael White opowiada o powodach podjęcia decyzji zaprowadzenia zmian w parafii Narodzenia Pańskiego.

Już wkrótce pojawi się materiał VIDEO w polskiej wersji językowej.