Spotkania z autorami

W dniach 21-23 maja autorzy książki Odbudowana odwiedzili Polskę na zaproszenie Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Spotkania z duszpasterzami oraz świeckimi członkami i liderami parafii, grup i wspólnot odbyły się w Krakowie, Toruniu i Warszawie.

Ich tematem była zmiana modelu życia parafii, by stała się wspólnotą misyjną. Uczestnicy spotkań mogli wysłuchać historii-świadectwa ks. Michaela White’a i Briana Cooka, którzy dzielili się tym, co dokonało się w ich parafii w Timonium, gdy zrozumieli, że ich misją nie jest podtrzymywanie przy życiu zastanej struktury, ale szukanie dróg dotarcia do tych, których nie ma w kościelnych ławkach.

Zmiana myślenia, która dokonała się w nich, wynikała z otwartości na to, do czego zapraszał ich Duch Święty i była rezultatem ich gotowości do uczciwej oceny sytuacji i przyglądania się, jak funkcjonują parafie, przeżywające wzrost.

Wiele osób w Polsce zostało zainspirowanych ich doświadczeniem i świadectwem pozyskiwania uczniów dla Chrystusa. Uczestnicy spotkań w Krakowie, Toruniu i Warszawie, dyskutując z autorami, dokonywali porównania sytuacji Kościoła w USA i w Polsce oraz szukali możliwości implikacji strategii opisanej w Odbudowanej w naszej rzeczywistości kościelnej.

Konferencja:

Pytania: