Rozdział 9: Buduj od dołu

Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy! Na to zaś wszystko [przyobleczcie] miłość, która jest więzią doskonałości.

— LIST DO KOLOSAN 3:12–14

Wiara chrześcijańska jest z pewnością wyznawana osobiście, lecz nie prywatnie. Bez przyjaźni skoncentrowanych wokół Chrystusa nasza wędrówka na drodze wiary będzie z pewnością wolniejsza, mniej stabilna i częściej będziemy na niej upadać i odnosić porażki. Z historycznego punktu widzenia przyjaźń i braterstwo były promowane w parafiach poprzez różne stowarzyszenia, gildie i kluby.

W dzisiejszych czasach parafie niestety przestały być centrami społecznymi, którymi kiedyś były. Za dobry przykład może posłużyć parafia Narodzenia Pańskiego. Ludzie często mieli znajomych, którzy akurat mieszkali w tej parafii, ale niewielu zdawało się mieć znajomych z kościoła. Dowody tego zjawiska były oczywiste podczas ślubów, chrztów i pogrzebów. Oprócz osób bezpośrednio zaangażowanych w te ceremonie rzadko widywaliśmy wtedy innych parafian. Ludzie przychodzili do naszego kościoła, ale nie byli wspólnotą.

Co parafia Narodzenia Pańskiego zrobiła w odpowiedzi na to wyzwanie? Stworzyła małe grupy.

Małe grupy

Obejrzyj film, w którym Chris i Lisa opowiadają o małych grupach dla dzieci i młodzieży.

Film „Duża parafia, małe grupy”

Tom Corcoran dzieli się sześcioma wskazówkami, które pomogą zachęcić ludzi do wejścia na drogę naśladowania Jezusa w małych grupach i na niej wytrwać.

To możliwe: Zainicjuj małe grupy w swojej parafii

Stwórz małą grupę, złożoną z kilku twoich parafian, którzy są chętni, żeby spróbować. Spotykajcie się raz w tygodniu od września do maja z przerwą na Święta Bożego Narodzenia.

  • Materiały dla małych grup są dostępne za darmo na stronie naszej parafii. Pomogą wam one iść zgodnie z czytaniami niedzielnymi. Przynoście na spotkania Biblie (i korzystajcie z nich). Jeśli chcecie pójść w innym kierunku, istnieje wiele innych wspaniałych materiałów (możecie zacząć poszukiwania od wydawnictwa Ave Maria Press).
  • Wyznacz lidera grupy, którego zadaniem jest dbałość o to, żeby nikt nie dominował, wszyscy mówili, a rozmowa nie skupi się wyłącznie na tekście czytań. Bądź otwarty, bądź szczery, bądź kochający.
  • Stale zapraszaj parafian, żeby się do was przyłączali, ale nie pozwalaj na to, żeby przychodzili i odchodzili według własnego widzimisię. Muszą się zobowiązać do przychodzenia na spotkania. Kiedy grupa rozrośnie się do ponad dwunastu osób, podzielcie się na dwie nowe grupy. Osobą, która do tego zachęci członków, musi być lider grupy. Powtórzcie cały proces od początku. Bądź w stałym kontakcie z liderami grup.
  • Zachęć swojego proboszcza do tego, żeby powiedział o małych grupach z ambony, w ramach nowego zasiewu w środowisku waszej parafii.