Rozdział 8: Postaw na przesłanie

Ucz, zachwycaj, wzruszaj.

— CYCERON

Jeden z największych kaznodziejów w historii chrześcijaństwa, św. Augustyn, jako pierwszy świadomie zastosował zasady retoryki cycerońskiej (ucz, zachwycaj, wzruszaj) w chrześcijańskim głoszeniu. Według Augustyna głoszenie ma fundamentalne znaczenie dla pracy Kościoła, a jego celem jest wychodzenie do ludzi i nauczanie ich Słowem Bożym po to, aby ich przemieniać. I to widzimy od samego początku, kiedy apostołowie szli za przykładem danym przez Jezusa: wychodzili do ludzi i nauczali ich, żeby ich przemienić na większe podobieństwo do Chrystusa. O to tu właśnie chodzi. Słowo Boże ma moc przemieniania ludzi.

Obejrzyj rozmowę księdza Michaela i Toma o przygotowaniu do głoszenia przesłania i cyklu przesłań:

To możliwe: Tworzenie cyklu przesłań

Jeśli jesteś proboszczem, usiądź i rozplanuj cykl homilii na najbliższy Okres Adwentu i Wielkiego Postu, który będzie zawierał spójne motywy, jasno sprecyzowane wyzwania i atrakcyjne rezultaty.

  • Jeśli dzielisz ambonę z innym kapłanem, usiądźcie razem i zaplanujcie cykl.
  • Jeśli jesteś głównym duszpasterzem, zaproś swoich celebransów do planowania cyklu i ubogacenia dyskusji.
  • Poszukaj darmowych materiałów (jak plany kazań i materiały reklamowe) na stronach innych wspólnot. Na przykład LifeChurch.tv.
  • Propaguj te cykle jako cykle i zachęcaj do nich ludzi. Mów o tym jako o wspólnej przygodzie.

Za dodatkowe źródło inspiracji mogą posłużyć nagrania przesłań wygłoszonych w parafii Narodzenia Pańskiego zamieszczone na stronie www.churchnativity.tv.