Rozdział 4: Walka na niebie

Trzeba zważyć, że nie ma rzeczy trudniejszej w przeprowadzeniu ani wątpliwszej co do wyniku, ani bardziej niebezpiecznej w kierowaniu, jak tworzenie nowych urządzeń.

— NICCOLO MACHIAVELLI

Pytania do dyskusji i refleksji po lekturze 4 rozdziału z książki Odbudowana:

  1. Wyobraź sobie, że miałbyś przenieść swoją uwagę z ludzi pobożnych na zagubionych (może już to zrobiłeś). Z jakimi wyzwaniami wiązałaby się taka zmiana? Czy pokrywają się one z niektórymi z powszechnych powodów wymienionych na stronach 74-75 („Niebezpieczne przedsięwzięcie”), dla których nie ewangelizujemy?
  2. Czy twoja parafia jest przygotowana na krytykę towarzyszącą skupieniu uwagi na ludziach zagubionych? Znając swoich parafian, jakiej reakcji możesz się po nich spodziewać?
  3. W 4 rozdziale ksiądz Michael i Tom wymieniają kilka ze swoich początkowych porażek i sukcesów, które pomogły im wprowadzić naprawdę efektywne zmiany. Jakie początkowe działania prowadzące do efektywnych zmian ty możesz podjąć?
  4. Złóż kartkę papieru na pół. Po lewej stronie napisz „utrzymywanie”, a po prawej „misja”. Po lewej stronie wypisz wszystkie działania, w których według ciebie twoja parafia skupia się na utrzymywaniu parafii, a po prawej wszystkie te, w których skupia się na misji.