Rozdział 2: Faryzeusze w sercu

A pycha serca twego zwiodła ciebie

— KSIĘGA ABDIASZA 1,3

Pytania do dyskusji i refleksji po lekturze 2 rozdziału z książki Odbudowana:

  1. Co hamuje wzrost twojej parafii?
  2. Czy jesteś bardziej posłuszny przestarzałym systemom i niewłaściwej kulturze niż woli Boga w stosunku do Jego Kościoła? Tak/nie? Dlaczego?
  3. Jak ty lub inne osoby zaangażowane w pracę duszpasterską w waszej parafii reagujecie na propozycję uczenia się od lokalnych wspólnot ewangelickich (które wzrastają)?
  4. Czego możesz się nauczyć od rozrastających się protestanckich wspólnot ewangelickich w twojej okolicy w oparciu o własną wiedzę na ich temat?