Rozdział 12: Odnowiciele

Tych wszystkich [kapłanów i laików] niestrudzenie napominamy w Panu, by nie żałowali trudów, nie lękali się przeszkód, lecz z dnia na dzień rośli w odwagę i nowe siły. Do dzieła naprawdę trudnego ich wzywamy, uświadamiając sobie jasno, ile przeszkód i trudności (…) pokonać należy (…).

— PAPIEŻ PIUS XI

W 12 rozdziale książki Odbudowana  autorzy dzielą się swoim podejściem do pracy misyjnej używając pojęcia „odnowienie”.

Odnowienie jest ruchem Królestwa. Kiedy przyłączamy się do posługi misyjnej, dołączamy do ruchu w Królestwie Chrystusa, ogłaszając i przedłużając jego panowanie nad całą ziemią. To dzieło oczywiście nie dopełni się do czasu, kiedy Pan powróci w chwale, ale już się zaczęło, a my jesteśmy odpowiedzialni za postępowanie w Jego łasce (Odbudowana, s. 246).

Projekty misyjne w parafii Narodzenia Pańskiego

Poznaj Briana i posłuchaj o naszych projektach misyjnych, o tym, co obecnie odkrywamy na temat służby misyjnej oraz jak finansujemy i angażujemy ludzi do misji. Brian opowie o możliwościach wysłania reprezentanta lub delegacji z parafii na misje w kraju i za granicą.

To możliwe: powoływanie zespołów odnowienia do pracy misyjnej

  • Poszukaj kogoś nadającego się na lidera, kogoś, komu zależy na dziele odnowienia. Być może robi już coś w parafii na własną rękę i bardzo chciałby podjąć się służby w nowym wymiarze. Zapewnij tej osobie dostęp do proboszcza i wszystkie przywileje pracownika parafii.
  • Pomóż tej osobie stworzyć zespół odpowiedzialnych.
  • Powierz temu zespołowi zadanie podsumowania wszystkich przeszłych i bieżących inicjatyw w parafii: co się sprawdza, a co nie; kto jest w nie zaangażowany; jakimi zasobami dysponujecie. Osoby będące w tym zespole będą musiały zebrać wszystkie dostępne informacje i podzielić się nimi w atmosferze szczerości. Zespół powinien również rozważyć możliwe działania, które obecnie nie są podejmowane. Musi być zupełnie jasne to, z kim współpracujecie lub zamierzacie współpracować w ramach bieżących i przyszłych projektów. Odpowiedzialni powinni zaproponować proboszczowi i liderom programy, na których warto się skoncentrować (a które porzucić). Proboszcz powinien się do tego przychylić.
  • Kiedy podejmiecie konkretną decyzję dotyczącą czasu, miejsca i sposobu dotarcia do ludzi spoza wspólnoty parafialnej, proboszcz powinien zacząć mówić o tym co jakiś czas z ambony. W tym czasie zespół odpowiedzialnych będzie zajmować się stwarzaniem ludziom możliwości zaangażowania się.
  • Módl się za swoich współpracowników. Świętujcie swoje zwycięstwa.