Rozdział 11: Pozwól parafii wyjść z ławek

Każdy, nie tylko Siostry Misjonarki Miłości, może zrobić coś pięknego dla Boga. (…) Na tym właśnie polega przyszłość – pragnienie Boga dla nas – żeby służyć poprzez miłość w czynie.

— BŁOGOSŁAWIONA MATKA TERESA Z KALKUTY

W 11 rozdziale książki Odbudowana ksiądz Michael i Tom udzielają praktycznych wskazówek jak „apostolstwo świeckich” przenieść na zupełnie nowy poziom w parafii. Opisują przemianę, której członkowie ich wspólnoty doświadczyli przechodząc z postawy niezadowolonych klientów do zmotywowanych posługujących.

Ich celem było po prostu uczynienie każdego członka wspólnoty posługującym. „Posługa ma być działaniem zespołowym” (Odbudowana, s.228)

Jak zachęcić ludzi do posługi?

Tworzenie grup posługi: każdy członek wspólnoty – posługującym

W poniższym materiale filmowym Brian Cook mówi o zachęcaniu do zaangażowania się i wytrwaniu w grupach posługi.

W parafii Narodzenia Pańskiego posługujący przyjmują następujące zasady (opisanych wyczerpująco w książce Odbudowana):

  • Zasada #1. Stawiaj się na posługę.
  • Zasada #2. Posługuj w swobodnym stroju.
  • Zasada #3. Posługuj przygotowany.
  • Zasada #4. Posługuj i praktykuj.
  • Zasada #5. Posługuj, aby zwyciężać.

To możliwe! Zakładanie nowych grup posługi

  • Załóż grupę posługi (nie służby liturgicznej): grupę powitalną, która będzie witać gości przy wejściu, albo grupę gościnną, która będzie wydawać kawę na dziedzińcu lub przy wejściu po mszy. Oprócz osób już zaangażowanych postaraj się zaprosić do posługi ludzi, którzy jeszcze nigdy nie posługiwali. Na lidera grupy wyznacz osobę, którą znasz i której ufasz. Nadaj tej osobie realną władzę i odpowiedzialność.
  • Inwestuj w swojego lidera i grupę oraz poświęć im wiele czasu na początku posługi. Zastanówcie się wspólnie nad waszymi zasadami i wartościami oraz nad tym, co chcecie osiągnąć pod kątem zwycięstwa. Zadecydujcie, co będziecie nosić. Zdobądźcie T-shirty, plakietki, smycze lub cokolwiek uznacie za odpowiednie w waszych warunkach i środowisku.
  • Kiedy już zaczniecie posługę, nie róbcie z tego pompy przed wspólnotą parafialną. Jeśli oni to zrobią – w porządku, ale nie wy. Chodzi nie o wielkie słowa, lecz o niespodziewanie dobre rezultaty: przed wami może być jeszcze długa droga w utrzymaniu posługi.
  • Przygotuj się na nieuchronne trudności (odejście lidera, niepojawienie się grupy na niedzielną posługę czy uskarżanie się na samo przedsięwzięcie). Nie zrażaj się ani nie poddawaj. Nie ustawaj w wysiłkach, nawet jeśli czasami wszystko będzie na twoich barkach. Jednak nade wszystko inwestuj w swoją grupę. Dzięki temu nie będziesz miał wszystkiego zawsze na swoich barkach.
  • Kiedy twoja grupa już się mocno ustabilizuje, załóż następną grupę, która będzie posługiwać w inny sposób (parking, sprawy techniczne). Za drugim razem będzie łatwiej.