Rozdział 10: Nie oszukuj Boga

(…) uiszczanie dziesięciny jest należne Bogu, a ci, którzy nie chcą ich płacić albo przeszkadzają płacącym, przywłaszczają sobie cudzą własność. (…) Ci, którzy albo nie wywiążą się z tego obowiązku, albo będą uniemożliwiać uiszczenie dziesięciny, zostaną ekskomunikowani i nie zostaną zwolnieni z tej kary, dopóki nie dokonają pełnego wyrównania należności (…).

— SOBÓR TRYDENCKI

Ludzie już nie pływają w morzu materializmu, oni się w nim topią. Jeśli chodzi o pieniądze, ludzie nie wiedzą, jak żyć, ponieważ nie wiedzą, jak dawać. Antidotum na chciwość i na wyjście z długów jest dawanie (Odbudowana, s. 206  ).

W parafii Narodzenia Pańskiego próbowano różnych strategii zbierania pieniędzy i one zawiodły. Po tym, jak w parafii zaczęto wprowadzać zmiany, skupiono się nie na pozyskiwaniu pieniędzy przez zbiórki, lecz na pozyskiwaniu ofiarodawców. „Zbiórki polegają na pozyskiwaniu pieniędzy. My natomiast powinniśmy pozyskiwać ofiarodawców” (Odbudowana, s. 212).

Jak wygląda to u nich teraz? Członkom swojej parafii proponują, aby stawali się:

  • regularnymi ofiarodawcami (wyznaczającymi do oddania ze swojego budżetu określonej sumy),
  • radykalnymi ofiarodawcami (oddającymi w pierwszej kolejności Bogu – przed uregulowaniem innych wydatków),
  • procentowymi ofiarodawcami (oddającymi określony procent w miejsce zadeklarowanej sumy w dolarach),
  • progresywnymi ofiarodawcami (regularnie zwiększającymi wysokość procentową swoich datków)

Niedziela Ofiadodawstwa

O składaniu ofiar w parafii Narodzenia Pańskiego mówi się raz do roku podczas weekendu bezpośrednio przed Świętem Dziękczynienia, wyznaczonego jako „Niedziela Ofiarodawstwa”.

Obejrzyj film dotyczący Niedzieli Ofiarodawstwa w parafii Narodzenia Pańskiego:

To możliwe: Pozyskiwanie ofiarodawców

  • Krok pierwszy: Będąc duszpasterzami, zacznijcie żyć zgodnie ze słowem Bożym w sferze osobistych finansów, zaczynając od dziesięciny. Oddaj Bogu swoje pierwsze 10 procent.
  • Krok drugi: Zmieńcie swoje podejście do zbiórek i podobnych rozwiązań, które wysyłają sprzeczne komunikaty członkom wspólnoty parafialnej co do sposobu, w jaki powinni wspierać swoją parafię. Jeśli wasz budżet jest w głównej mierze zależny od zbiórek, zacznijcie się od nich odzwyczajać, nawet jeśli będzie to oznaczać odłożenie niektórych projektów na później lub tymczasowe wstrzymanie istniejących programów. Jak to tylko możliwe, zredukujcie ogłoszenia dotyczące szczególnych potrzeb, „dodatkowe” kolekty i jakiekolwiek inne zbiórki poza tacą.
  • Krok trzeci: Pomódlcie się nad swoją ofiarą, kiedy będziecie ją składać.
  • Krok czwarty: Jeśli chodzi o to, jak wydajecie otrzymane z datków pieniądze, żyjcie na ich miarę.
  • Krok piąty: Głoście o pieniądzach tak często, jak ten temat pojawia się w lekcjonarzu. Głoście o składaniu datków na parafię raz, i tylko raz w roku. Poproście parafian o zaangażowanie, nie ze względu na wasze potrzeby finansowe, ale ze względu na ich potrzebę dawania.

Powtarzajcie te pięć kroków rok po roku i w zdyscyplinowany sposób. Na każdym z nich nauczajcie waszych wiernych o konieczności składania datków w miejscu kultu jako aktu oddawania czci Bogu. Pomóżcie im nauczyć się to robić wyłącznie dla uczczenia Boga i dla wzrastania jako naśladowcy Jezusa. Nie kulejcie, organizując zbiórki i mówiąc przy tym, że ufacie Bogu.

Kształtujcie naśladowców Jezusa, a Bóg zatroszczy się o pieniądze.