Opinie o książce

Zachęcamy do zapoznania się z poniższymi recenzjami:

„Odbudowana“ to świetny materiał dla parafii poszukujących nowych pomysłów
i świeżego spojrzenia na przyprowadzanie wiernych bliżej Chrystusa w trzecim tysiącleciu.
Jego Ekscelencja William E. Lori
Arcybiskup Baltimore

„Odbudowana“ jest odpowiedzią na najważniejsze wyzwanie, przed którym stoją
dzisiaj nasze parafie: jak tworzyć wspólnoty pełnych wiary apostołów, wezwanych do
nieustannego nawracania się i służby? Będąc pełną humoru, szczerości i przenikliwości,
książka ta jest zarazem fascynującym i praktycznym przewodnikiem dla duchownych
i świeckich, którzy Nową Ewangelizację biorą na poważnie.
Jego Ekscelencja Joe S. Vásquez
Biskup Austin


Ta historia odnowy katolickiej parafii to lektura obowiązkowa dla proboszczów
i przyszłych proboszczów. Jest wspaniałym świadectwem przemieniającej mocy Bożej
miłości, gdy mówimy „tak“ naśladowaniu Jezusa w autentycznym apostolstwie, skoncentrowanym
na słowie i sakramencie.
John Horn, S.J.
Rektor Seminarium Duchownego Kenrick-Glennon
Archidiecezja St. Louis


To wyjątkowo praktyczny przewodnik, napisany przez dwóch zwyczajnych liderów,
którzy wykonali nadzwyczajną pracę. Stawiają przed nami wyzwanie, aby wyciągnąć
lekcję z ich doświadczenia kształtowania zdrowej parafii, zbudowanej na
fundamencie radykalnego wezwania do ewangelicznej nadziei oraz skoncentrowanej
na tworzeniu uczniów i oddanej docieraniu do zagubionych.
Theresa Rickard, O.P.
Dyrektor Wykonawczy
Renew International


Tętniące życiem parafie są niezbędne, jeśli mamy na nowo zaproponować geniusz
katolicyzmu ludziom naszych czasów. „Odbudowana“ jest bardzo potrzebną i dobrze napisaną
książką.White i Corcoran są niezwykle szczerzy, dogłębnie rozumieją realne problemy
współczesnych parafii i z pełnym zapałem chcą im pomóc stać się parafiami
optymalnymi.
Matthew Kelly
Autor książki Rediscover Catholicism


White i Corcoran stawiają przed nami wyzwanie, aby dostrzec fakt, że nasze parafie
stały się miejscami wymiany konsumenckiej i jako takie utraciły swoją zdolność
przemieniania ludzkiego życia. Autorzy przypominają nam, że w celu odnalezienia
naszego zapału i entuzjazmu musimy wrócić do fundamentu głoszenia Słowa Bożego,
odnajdywania zagubionych i zachęcania ich do powrotu do domu i włączenia się
w jego odbudowywanie.
ks. Richard Vega
Proboszcz parafii p.w. św. Franciszki Rzymianki
Azusa, Kalifornia


Czytelnikowi, który nie jest nastawiony na lekturę opowieści o sukcesie pewnej
parafii, „Odbudowana“ ukazuje, jak wizja, odwaga, pomyłki, sukces, wnikliwość i łaska
wpłynęły na jej przemianę w ewangelizującą wspólnotę.
Susan Timoney
Dyrektor Wykonawczy Wydziału Ewangelizacji i Życia Rodzinnego
Archidiecezja Waszyngtońska


Można by pomyśleć, że z uwagi na to, jak ważny jest temat parafii, napisano o niej
wiele wspaniałych książek. Nie napisano. White i Corcoran raczą nas długo wyczekiwaną
i szczerą dyskusją na temat misji, posługi i struktur w obrębie parafii. To bardzo
przydatny materiał dla wszystkich, którym parafie katolickie są bliskie sercu.
Christopher C. Anderson
Dyrektor Wykonawczy Krajowego Stowarzyszenia Apostolstwa Świeckich


Pokrzepiająco szczera i praktyczna opowieść o tym, jak pewna parafia stała się
pełną życia wspólnotą katolicką. Praktyczne propozycje ukazują sposoby kreatywnego
rozwoju parafii i jej misji.
Marti R. Jewell
Docent Teologii
Wydział Teologiczny Uniwersytetu w Dallas


White i Corcoran pokazują w „Odbudowanej“, jak można odpowiedzieć na wezwanie
Jezusa, aby pozyskiwać uczniów ze wszystkich narodów przez pielęgnowanie
zaraźliwej energii i entuzjazmu we współczesnych parafiach katolickich.
o. Neil F. Wack, C.S.C.
Proboszcz parafii Chrystusa Króla
South Bend, Indiana


White i Corcoran szczegółowo opisali to, czego udało się dokonać niewielu katolickim
liderom: jak zmienić tradycyjną parafię, aby móc w niej systematycznie ewangelizować.
Gratuluję wspaniałej książki!
o. Robert S. Rivers, C.S.P.
Autor książki From Maintenance to Mission


Wychodząc od analizy standardowych problemów, które napotkali w swojej parafii,
White i Corcoran przedstawiają klarownie, szczegółowo i z humorem konkretną
drogę do celu, jakim jest życiodajna parafia katolicka. Lektura tej książki daje nadzieję.
Carol Nevin Abromaitis
Profesor języka angielskiego
Uniwersytet św. Ignacego z Loyoli, Maryland


To teologia praktyczna w najlepszym wydaniu. Gratulacje dlaWhite’a i Corcorana,
którzy przejrzyście opisali istotę życia parafialnego w świetle nakazu ewangelicznego:
„Idźcie i pozyskujcie uczniów!“ Dla każdego proboszcza chcącego pomnożyć zdrowie duchowe
swojej parafii to przystępna lektura, od której trudno się oderwać – prawdziwy
skarb, drogocenna perła!
Michael J. Begolly
Proboszcz parafii na Wzgórzu św. Piotra
New Kensington, Pennsylvania