Dla proboszczów

To może wydawać się oczywiste, ale odbudowana parafia wymaga działania i wysiłku niewiarygodnie nowatorskich proboszczów i pozostałych kapłanów. Proboszczowie powinni inspirować swoich wiernych oraz stworzyć zespół pracowników, który pomoże mu pozyskiwać uczniów. Jego zadaniem jest głoszenie i pomaganie parafianom spotkać Chrystusa w sakramentach. Dlatego też autorzy Odbudowanej ks. Michael White i Tom Corcoran udostępnili materiały, aby pomóc proboszczom w odbudowie parafii.

Przywództwo kapłana

Zapraszamy do wysłuchania rozmowy Michaela i Toma na temat wyjątkowej roli kapłana jako ojca duchowego. Unikając zarówno klerykalizmu, jak i fałszywego egalitaryzmu kapłan sprawuje władzę służebną.

O stawaniu się przywódcą możesz przeczytać więcej w 14 rozdziale książki Odbudowana.

Ponadto dowiedz się więcej o rozwijaniu strategii (rozdział 5), tworzeniu wspaniałego programu weekendowego (rozdział 6), ofiarodawstwie (rozdział 10), tworzeniu nowych grup posługi (rozdział 11) i świetnego zespołu pracowników parafii (rozdział 13).

Katolickie kazania: postaw na przesłanie

W serii ankiet przeprowadzonych w diecezji Trenton wielu z katolików, którzy odeszli ze swoich parafii wskazało na niską jakość głoszenia i pozbawione  znaczenia kazania jako główny powód swojego odejścia (artykuł „Dlaczego odeszli” opublikowany na łamach czasopisma America).

W książce Odbudowana ks. Michael i Tom przedstawiają i opisują często występujące rodzaje kazań:

 1. Studium biblijne dla wierzących
 2. Kościelne pogaduszki dla kościelnych pań
 3. Kazania dla seminarzystów
 4. Przekonywanie przekonanych (czyli „wyważanie otwartych drzwi”)
 5. Uprzykrzanie się niezainteresowanym
 6. Prześmiechy z Klubu Dla Chłopaków
 7. Efekciarstwo
 8. Szynka konserwowa
 9. Odgrzewane kotlety
 10. Powiedzmy (że głoszę kazanie)
 11. Publiczna spowiedź/Publiczne przechwałki
 12. Zostańmy przyjaciółmi

 

Jeśli przyszedłbyś do kościoła Narodzenia Pańskiego w niedzielę, usłyszałbyś coś innego. Obejrzyj materiał, w którym Michael i Tom rozmawiają o przygotowaniu do głoszenia przesłania i cyklu przesłań:

(film “Message Preparation…”)

O przygotowywaniu kazań i przesłań możesz dowiedzieć się więcej w 8 rozdziale książki Odbudowana.