5 rzeczy, które powinni robić proboszczowie

Wszyscy parafianie mają swoje zdanie na temat tego, co powinien robić ich proboszcz. Większość z nich bardzo chętnie zabrałaby głos w tej sprawie. Są też i tacy, którzy I tylko spróbuj niektórych z nich powstrzymać. Rzadko jednak zdarza się, że panuje między nimi zasadnicza zgodność w tej kwestii. Czasami dzieli ich wręcz spora różnica zdań […]

5 oznak zdrowego przywództwa w parafii

W kontekście budowania zdrowej parafii (a zdrowa parafia to parafia wzrostu) źródłem i szczytem wspólnego życia wszystkich parafian powinna być Eucharystia. Oprócz niej w parafii powinny być praktykowane zwyczaje typowe dla ucznia Chrystusa: modlitwa, składanie datków, posługa, ewangelizacja. Są one koniecznymi warunkami, żeby parafialna wspólnota Kościoła w ogóle była tym, czym być powinna – Kościołem. […]

Spotkania z autorami

W dniach 21-23 maja autorzy książki Odbudowana odwiedzili Polskę na zaproszenie Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji. Spotkania z duszpasterzami oraz świeckimi członkami i liderami parafii, grup i wspólnot odbyły się w Krakowie, Toruniu i Warszawie. Ich tematem była zmiana modelu życia parafii, by stała się wspólnotą misyjną. Uczestnicy spotkań mogli wysłuchać historii-świadectwa ks. Michaela White’a […]