5 rzeczy, które powinni robić proboszczowie

Wszyscy parafianie mają swoje zdanie na temat tego, co powinien robić ich proboszcz. Większość z nich bardzo chętnie zabrałaby głos w tej sprawie. Są też i tacy, którzy I tylko spróbuj niektórych z nich powstrzymać. Rzadko jednak zdarza się, że panuje między nimi zasadnicza zgodność w tej kwestii. Czasami dzieli ich wręcz spora różnica zdań w kwestii tego, czym powinniśmy się zajmować. To zresztą nie ogranicza się do samych parafian. W kwietniu tego roku pojechałem na zjazd proboszczów zorganizowany w innej części kraju. Okazało się, że wśród proboszczów również panuje podział w tej materii.

Nie potrafiłbym udzielić wyczerpującej odpowiedzi w tak krótkim tekście, jakim jest post na blogu – nawet gdybym taką znał. Chciałbym jednak zasugerować kilka elementów, które moim zdaniem powinny znaleźć się na każdej liście obowiązków proboszcza. Wszystkie z nich można by przypisać do ogólnej kategorii o nazwie „przewodzenie i karmienie”. Często ujmuję to w ten sposób, że moje zadanie jako proboszcza polega tylko i wyłącznie na prowadzeniu i karmieniu, a składają się na nie następujące elementy:

1. Przewódź w modlitwie i w liturgii

Podstawowym sposobem realizacji mojego przywództwa jest liturgia i modlitwa. Powinienem realizować je zarówno w modlitwie osobistej, jak i poprzez celebrowanie nabożeństw w parafii. Najautentyczniej i najpełniej realizuję moją służbę jako proboszcz zwłaszcza podczas niedzielnej Eucharystii, gdy przewodzę parafianom w służbie Bogu.

2. Karm Słowem

Drugim element to głoszenie homilii. W homilii chodzi przede wszystkim o karmienie wiernych Słowem Bożym; z kolei samo Słowo staje się dla nas pokarmem, który dosłownie spożywamy podczas Komunii Świętej. Dzielenie się Słowem Bożym ma na celu formowanie uczniów oraz przyprowadzanie ludzi niepraktykujących do Chrystusa i wprowadzanie ich na drogę bycia Jego uczniami. Ma również na celu ukazywanie im konkretnych kroków, które zapewnią im zdrowy wzrost.

3. Przewódź zgranemu zespołowi odpowiedzialnych

Każdy proboszcz powinien traktować swój zespół odpowiedzialnych priorytetowo. W pierwszej kolejności powinien stworzyć taki zespół, a następnie inwestować w jego członków oraz kształtować ich tak, żeby tworzyli prawdziwy zespół i autentycznie z nim współprzewodzili. Powinien ich również nieustannie umacniać i kształtować na zgrany zespół, który w jedności i rzetelnie będzie realizował przywództwo wobec pozostałych pracowników i wolontariuszy w parafii.

4. Karm poprzez zarządzanie

Każdy proboszcz najzwyczajniej w świecie musi pozyskiwać pieniądze; to zadanie zasadniczo i ostatecznie należy do niego. Inne osoby mogą mu w tym oczywiście pomagać, ale to jego obowiązek. Dotyczy on również pozyskiwania wolontariuszy oraz angażowania ludzi w życie i odpowiedzialność za grupy posługi w parafii. Proboszcz powinien być głównym rekrutującym.

5. Przewódź w planowaniu strategii

Proboszcz powinien wyznaczać kierunek i strategię parafii. Z pewnością może polegać na pomocy zaufanych doradców, nie może jednak zrzekać się tej odpowiedzialności ani – co zdarza się częściej – po prostu jej ignorować. Jeżeli parafia nie ma wyznaczonego kierunku i strategii rozwoju, to w ogóle nie będzie się rozwijać.