5 oznak zdrowego przywództwa w parafii

W kontekście budowania zdrowej parafii (a zdrowa parafia to parafia wzrostu) źródłem i szczytem wspólnego życia wszystkich parafian powinna być Eucharystia. Oprócz niej w parafii powinny być praktykowane zwyczaje typowe dla ucznia Chrystusa: modlitwa, składanie datków, posługa, ewangelizacja. Są one koniecznymi warunkami, żeby parafialna wspólnota Kościoła w ogóle była tym, czym być powinna – Kościołem. Z perspektywy przywództwa istnieje jednak jeszcze kilka innych oznak zdrowia, które warto rozważyć:

1. Zgrany zespół odpowiedzialnych.

Według naszego przyjaciela i autora, Patricka Lencioniego, aby organizacja mogła odnieść sukces, powinna być przede wszystkim zdrowa. To samo odnosi się do wspólnoty parafialnej. Z kolei najważniejszym czynnikiem pod względem zdrowia organizacji jest zgrany zespół przywódców. Proboszcz oraz pozostałe osoby wchodzące w skład zespołu głównych odpowiedzialnych w parafii (zatrudnionych lub pracujących w ramach wolontariatu) powinni tworzyć spójną grupę, w której będzie panowało wzajemne zaufanie i szacunek oraz raczej spora dawka wzajemnej sympatii i wsparcia. Pracę tego zespołu powinna cechować jedność, jasno określone zasady komunikacji, szczerość i – stosownie do sytuacji – wspólne podejmowanie decyzji oraz współodpowiedzialność. Jeśli w twojej parafii nie ma takiego zespołu, to stworzenie go powinno być sprawą priorytetową.

2. Stabilność (lecz nie stagnacja) w przywództwie.

Choć każdy z nas w taki czy inny sposób mógł przekonać się o destrukcyjnym wpływie braku koniecznych zmian w przywództwie, to brak stabilności w przywództwie może być jeszcze bardziej niszczycielski w skutkach. Proboszczowie, którzy służą przez jedną kadencję i odchodzą (do większych i lepszych parafii – lub w poszukiwaniu nowych przygód), ciągła rotacja współpracowników parafii, niezdolność parafii do utrzymania stałego poziomu zaangażowania świeckich w grupach posługi – to poważne problemy. Z drugiej strony, zdrową parafię charakteryzuje stałe i żywe zaangażowanie jej liderów – z proboszczem na czele. Chociaż od nowozatrudnionych pracowników nie oczekujemy obietnicy, że zostaną u nas do końca życia, to pytamy ich o gotowość podjęcia zobowiązania do pracy w naszej parafii przez dłuższy czas.

3. Pracownicy, którzy lubią przychodzić do pracy.

Każda praca ma swoje plusy i minusy. W każdym biurze od czasu do czasu dochodzi do napięć. Świeccy liderzy powinni jednak zwracać uwagę na sytuacje, gdy pracownicy wyglądają na przybitych, nieszczęśliwych i muszą się zmuszać, żeby przyjść do pracy. Czy pracownicy w twojej parafii lubią przebywać w swoim towarzystwie? Czy ich rozmowy przebiegają w przyjaznej atmosferze? Czy w ogóle zdarza się, że razem się śmieją? Czy spotykają się ze sobą w wolnym czasie? Powinni, jeśli chcecie, żeby wasza organizacja była zdrowa, a panujące w niej morale wysokie.

4. Wysoki poziom zaufania w kwestii pieniędzy.

Parafie stosują różne rozwiązania jeśli chodzi o zarządzanie finansami. Im większa wspólnota, z tym większymi trudnościami może wiązać się udzielanie wszystkim jej członkom głosu w kwestii pieniędzy, co więcej – może się to okazać wręcz nierozsądne. Mimo to zupełnej przejrzystości w sprawie finansów nigdy za wiele. Za finanse powinna odpowiadać przynajmniej pewna (nie zbyt mała) grupa osób, które wiedzą, na co przeznaczane są pieniądze parafii (i które mają w tej sprawie głos). Jeśli z roku na rok parafia będzie w stanie przestrzegać swojego budżetu i poza niego nie wykraczać oraz tylko głosić na temat pieniędzy i datków jako o praktyce duchowej (a nie w ramach mycia parafianom głowy czy zbiórek), to parafianie zaczną darzyć taką radę finansową zaufaniem, co z kolei przełoży się na większy dochód i znacząco przyczyni się do zdrowia wspólnoty.

5. Solidne głoszenie, dobra muzyka, posługujący parafianie.

Nic nie zastąpi tych elementów. Bez nich nie można mówić o zdrowej parafii wzrostu. Poza tym nie ma tygodnia, w którym można by się obejść bez któregokolwiek z nich.